Om Adentia

Adentia AB etablerades 1997 av Anders Hellman som en spin-off från hans tidigare, hälftenägda, företag inom systemintegration. Specialiseringen har hela tiden varit fysisk säkerhet och skydd av kritisk infrastruktur. Huvudsakligen som konsulter.

Med över 30 års erfarenhet av avancerade projekt på kärnkraftverk, militära anläggningar, flygplatser, banker och myndigheter är Adentia ett tryggt och lönsamt val när ni behöver hjälp med projektledning, systemdesign, projektering och rådgivning. Både i Sverige och internationellt. Adentia är baserat i Tyresö utanför Stockholm.

Om Adentia

Adentia AB etablerades 1997 av Anders Hellman som en spin-off från hans tidigare, hälftenägda, företag inom systemintegration. Specialiseringen har hela tiden varit fysisk säkerhet och skydd av kritisk infrastruktur. Huvudsakligen som konsulter.

Med över 30 års erfarenhet av avancerade projekt på kärnkraftverk, militära anläggningar, flygplatser, banker och myndigheter är Adentia ett tryggt och lönsamt val när ni behöver hjälp med projektledning, systemdesign, projektering och rådgivning. Både i Sverige och internationellt.