Erfarenhet

Vi har över 30 års erfarenhet av fysisk säkerhet och skydd av kritisk infrastruktur. Omfattande erfarenhet av systemleveranser, stora integrationsprojekt och produktutveckling har gett oss en stabil bas vår konsultverksamhet. Inom projektledning och integrerade säkerhetssystem anser vi oss vara i absoluta frontlinjen vad gäller kunskap och erfarenhet.

Då det hör till sakens natur i vår bransch att kunder inte vill skylta offentligt med referensinformation presenterar vi här kort några anonymiserade referensprojekt. Mer detaljerad information om relevanta referensprojekt kan fås på begäran.

2019-2024 Internationell flygplats

 • Utrymningslarm Talat Meddelande (UTM/TUL)
 • Projektledning
 • Konfigurationshantering
 • Kvalitetskontroll
 • aCIP®-implementation för:
 • Projektplanering, -uppföljning och -rapportering
 • Egenkontroller
 • Konfigurationshantering

2015-2017 International storbank

 • Förstudie ny koncerngemensam plattform för fysisk säkerhet
 • Systemdesign
 • PSIM-lösning
 • Integration med undersystem
 • Bevakningscentraler
 • IT-infrastruktur
 • Upphandling
 • Förfrågningsunderlag
 • Utvärdering
 • Förhandlingar
 • Kontrakt
 • Implementation
 • Projektledning
 • Integration
 • Konfiguration
 • Operatörsutbildning
 • aCIP®-implementation för:
 • Projektplanering, -uppföljning och -rapportering
 • Konfigurationshantering

2014 Produktionsanläggning för olja & gas i Centralasien

 • Krav- och behovsanalys
 • Systemdesign
 • Design av översvämnings- och sandstormssäker perimeterlösning med mycket höga krav på HVM (Hostile Vehicle Mitigation), detektionsprestanda och motståndskraft mot oönskade larm.

2013-2014 Nationell kriminalvårdsmyndighet

 • Systemdesign
 • Integrationsplattform (PSIM)
 • Videoövervakning
 • Inbrotts- och överfallslarm
 • Passerkontroll
 • Intern-/porttelefoni
 • Personsökning och högtalarsystem
 • IT-infrastruktur
 • Förfrågningsunderlag
 • Projektledning

2006-2012 Internationell försvarsindustrikoncern

 • Konsulteri inom fysisk säkerhet och skydd av kritisk infrastruktur
 • Systemdesign
 • Projektledning
 • Systemutveckling
 • Internationell affärsutveckling

2009-2010 Kärnkraftverk

 • Analys av procedurer och system inom fysisk säkerhet
 • Verksamhetsmodellering med Salamander MOOD enligt MODAF-ramverket
 • Krav- och gapanalys
 • Metodutveckling

2006-2007 Kärnkraftverk

 • Kravanalys
 • SSMFS 2008:12
 • Systemdesign
 • Integrationsplattform (PSIM)
 • Videoövervakning
 • Inbrottslarm och perimeterskydd
 • Passerkontroll
 • Ingångs- och utgångskontroll (röntgen, metall- och sprängämnesdetektering)