Tjänster

 • Risk- och behovsanalys
 • Analys och modellering av säkerhetsverksamhet
 • Systemdesign
 • Integrerade säkerhetssystem (PSIM)
 • IT-infrastruktur för fysisk säkerhet
 • Videoövervakning och -analys (CCTV)
 • Inbrottslarm och passerkontroll
 • Bevakningscentraler
 • Perimeterskydd- och detektering
 • Hostile Vehicle Mitigation (HVM)
 • In- och utgångskontroll (röntgen, metall och sprängämnesdetektering, radiak etc)
 • Förfrågningsunderlag
 • Enligt svenska och internationella standarder
 • Privat och publik sektor
 • Upphandlingar
 • Utvärdering av anbud och anbudsgivare
 • Förhandlingar
 • Kontrakt
 • Projektledning
 • Integrerade system för fysisk säkerhet och brandskydd
 • Förstudier
 • Konfigurationshantering
 • Automatiserad konfiguration med vårt verktyg aCIP®
 • Automatiserad överföring av sensordata och -positioner från CAD-system till integrationsplattform
 • Procedurer och utbildning
 • Utveckling av SOP’s (Standard Operating Procedures)
 • Utbildning inom fysisk säkerhet
 • Programutveckling
 • Integrationsinterface
 • Verktyg för automatisk systemkonfiguration
 • Rapporter